Услуги

Why choose Us?

УСЛУГИСтакло Милчин се занимава со доработка на стакло, стаклорезачки и стаклобрусачки услуги, како и производство на ПВЦ дограма на познатион германски бренд KBE.


ПВЦ ДограмаСтакло Милчин се занимава и со производство на ПВЦ дограма на познатион германски бренд KBE.

Why choose Us?

Стакларски услуги

Брусење на стакло

Бушење на стакло

Фазетирење на стакло

Фузирање на стакло

Пескарење на стакло

Калење на стакло

Ламинирање на стакло

Фото галерија

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13 Gallery Thumb 14 Gallery Thumb 15 Gallery Thumb 16 Gallery Thumb 17 Gallery Thumb 18